top of page

0 (מעבר)

הוריאציה שלנו מתחילה ב-14:00 בדיוק. 

1

2

UP

שימו לב! אצלנו רכז עובר בין שני הגבוהים ולא כמו בוידאו

קצר

הקטע הרלוונטי מתחיל ב20:45. שימו לב לריווח בין השחקנים ולהסבר שלו על המסירה חזרה בין הגארדים 

סייד

בייסליין

שימו לב שאנחנו עושים בינתיים את הראשון. הרעיון הוא להתפתח לשני ולסיים משחקים/שעון עם השלישי. 

א' (נגד איזורית)

ב' (נגד איזורית)

פשוט (נגד איזורית)

bottom of page